2012. január 30., hétfő

A céda Hold


Hanyatt hevert a céda Hold.
a Jupiter előtt dobta el magát.
Ma még nem esett rajta folt,
de fölfedte néki homorú hasát.

Csalfa isten szemez vele,
és a Hold hasa majd kerekre dagad.
Minden hónapban megesett
a Hold az eltelt évmilliók alatt.

Hogy megszüli a holnapot,
a sápadt kerítő ismét fogyni kezd,
míg élte végül elfogy ott
az égen. Igen régóta így megy ez.


Fazekas (Limerick)


Volt egy fiú, és a gúnárja.
Sapkáját levenni utálta.
Rátették deresre,
elverték véresre,
Döbrögi háta fájt utána.

2012. január 28., szombat

Vasbeton gerendák

Vasbeton gerendák tartják a falakat,
és a feszültség bennük nő;
a terheléstől a födém majd' leszakad:
a jövő nem fölemelő.

Ez a szerkezet túlterhelt, nem is vitás.
Az átépítés elmaradt;
nagyon régen történt már az alapozás,
s, hogy felhúzták a falakat.

A nagy házban mára már milliók élnek.
Zavartalan az ügymenet.
Szeretnek, dolgoznak, meghalnak, remélnek,
és elköltözni nem lehet.

A vasbeton gerendák ma még tartanak,
de a feszültség bennük nő.
A terhelés alatt a váz majd' leszakad.
A házból lesz a temető.

 

A vég


Utólag mondanák: nem voltak jelek,

hogy az idő vége gyorsan közeleg.
Olvadt a sarki jég, csakúgy, mint eddig.
Csökkent az ózon lyuk; kisebb lett keddig.

Nem haltak meg többen, mint máskor szoktak,
újszülött csecsemők nyugodtan szoptak.
Zörgött a villamos, autó dudált,
keserű szívekben csak gyűlt a homály.

Öleltek, gyűlöltek, reméltek, féltek
utólag már semmik: egykoron népek.
Nem szólt a harsona, nem volt tűzeső,
nem nyíltak sírok: csönd ült a temetőn.

Egy puska eldördült, egy csók még csattant,
azután vége lett. A láng ellobbant.
Utólag mondanák: nem voltak jelek.
Nincs, aki mondja: nincsenek emberek.


Tüskebozótban

Tüske szorítja a szívemet.
Körbe tekerte a gyűlölet
rajta,  nem tudok élni se,
halni se én.

Hogyha a napfény lenne kezed,
simogathatná szívemet
így szürke telünknek
bús közepén.

2012. január 26., csütörtök

Apokalipszis közeleg


Szétesőben már a világ köröttünk.
Földanyánk jobbára bemocskolódott.
Nincs ivóvíz, és iparunk, a piszkos
ontja a füstöt.

Mit tehetnénk hát, hogy a vég ne jöjjön?
Gondosabban kellene élni éltünk:
jól ügyeljünk emberi társainkra,
s környezetünkre!


Tehetetlen

Tehetetlen szerelemben
vergődik lelkem.
Elemészt e lehetetlen
érzés engem.

Ha alakját látom,
szívem megdobban,
ha a hangját hallom,
lelkem beleroppan.

Neveletlen szememet
nem kellene rá vetnem,
de tehetetlen szerelemnek
lángja ég bennem.

Hova mész, ha nem lesz
sehová sem menni?
Szerelem csak itt vár.
Az élet ennyi.

2012. január 22., vasárnap

Tele töltsd

Tele töltsd borral a poharunk,
jó itt most nálad.
Szerelemről szóljon a dalunk,
nem lesz több bánat.

Ajakidról énekszó száll, és nevetés.
Szemeidben ragyogás, csókod édes, mint méz.

Tele töltsd borral a poharunk,
jó itt most nálad.
Szerelemben együtt maradunk,
csak éleszd vágyad!

Zeneszó ha csendül, a szív is megdobban,
a láb, amikor húr pendül, ritmusra toppan.

Tele töltsd borral a poharunk,
jó itt most nálad.
Sehová többé nem rohanunk,
nyisd meg most várad!

Odakintről a Hold néz, csupa fény most az élet.
Szerelemről szól ez az éj, jó, hogy veled élek.

Bicaj-nóta

Hörren az autó, indul pöccre.
Brummog a motor, várnak ötre.
Kerekek alatt elfogy az út,
szép ez az élet, bármily rút.

Hogyha a benzin még drágább lesz,
értelmes ember kerékpárt vesz.
Nyeregbe pattan, és akár a szél,
száguld az úton, hamar odaér.

2012. január 21., szombat

Csupa szellem, csupa kellem


Csupa szellem, csupa kellem.
Csoda, báj és ragyogás.
Vezet engem, szeret engem,
soha nem kell már más.

Hogy a szívem az övé lett,
csupa fény lett a világ.
Kiderült a ködös élet,
most láng és lobogás.

Ha szemébe belenézek,
sugara megbabonáz.
Szerelemben elenyészek,
elemészt már ez a láz.

2012. január 20., péntek

Mellékszereplő

Képzelt személy vagyok:
egy regényíró álmodott.
A gondjaim nagyok:
nem láthatom a holnapot.

Mellékszereplő vagyok én
egy regényfejezetben.
Múltamról tudni nincs remény,
jövőmről: lehetetlen.

Ruhám szabását ismerem,
de milyen színű a hajam?
Sóhajtozom: "Jaj, Istenem!",
de miért vagyok boldogtalan?

Két perc csupán, amit élhetek:
míg e lapot elolvasod.
Így teljesen jogosan félhetek,
hogy nem látok holnapot.

A patak túlpartján

(magyar népdalok nyomán)

A patak túlpartján van egy öreg malom.
Nem járatnak búzát, csak bánatot azon.
Odamegyek egyszer, megfizetek érte,
hogy az én bánatom lejárassa végre.

Patak vize fölött átvezet egy palló.
A korlátra szállott egy fekete holló.
Hogyha a hollónak sárga lenne tolla,
az én bánatomnak rögtön vége volna.

Patak parton iszik egy nagy, szürke farkas.
Mindig csak azt mondják, a szívedre hallgass.
Ha a szürke farkas kiissza a vizet,
az én szívem minden bánatot megfizet.


2012. január 19., csütörtök

Orbán Viktor Gazdaság- és társadalompolitikájának másfél éve

Míg a 2010. év folyamán a háztartások fogyasztás növekedése 0,8%-kal emelte a GDP-t, addig a 2011-es évtől kezdve lénysegében stagnált, 2012-től pedig elsősorban a személyi jövedelemadó változások hatása miatt csökken a háztartások belső fogyasztása. A GKI 2011 októberében végzett felmérése szerint a jelentős minimálbér-emelkedés ellenére a cégek 79%-a nem tervez béremelést, és csak 13% tervezi az alkalmazottak bérének reálértékét megtartani.
A GKI a tavalyi adatok és trendek alapján tavaly decemberében készített fogyasztási előrejelzése szerint 2012-ben mintegy 3%-os csökkenés várható a lakossági fogyasztásban. A prognózishoz a cég felhasználta a Széll Kálmán Terv, a Konvergencia Program, az adótörvény változásainak, és a költségvetési előirányzatoknak már ismert értékeit. A két prognózis, melyek egyike a a gazdaság teljesítő képességéhez igazodik, a másik pedig politikai indíttatású belső fogyasztás-ösztönzést tartalmaz, a költségvetési korlátok nagyrészt figyelmen kívül hagyásával, mindkét esetben a belső lakossági fogyasztás stagnálását, illetve 3%-os tartományon belüli csökkenését vetíti előre.
A fogyasztási idősorok és az előrejelzések figyelembe vételével bátran kijelenthető - amit az átlagos jövedelem szintje körül élő állampolgár saját zsebén is érez -, hogy Orbán Viktor és pártjának, a FIDESZ-nek a belső fogyasztás élénkítéseével a gazdaság "felfűtését" célzó politikája megbukott. Miután a FIDESZ számtalan lépése, így az adó- és társadalompolitikai lépései is e cél alá vannak alárendelve, nyugodtan és biztonsággal kijelenthető, hogy Orbán Viktor politikája nem csak kül- és bel- és társadalompolitikai, de gazdasági értelemben is tönkre teszi az országot.

Miközben a gazdaság élénkítésre irányuló antiszociál-politika látványos kudarcot vallott, a munkahely-teremtést megcélzó politika is minden erőlködése dacára csak "vért, verejtéket és könnyeket" szül: Tavaly decemberben 552,3 ezer regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, ami csak december folyamán 87000, a munkaerő piacon újonnan megjelenő álláskeresőt - munkanélkülit tartalmazott. Az álláskeresőknek csak fele (53,9%-a) jogosult a FIDESZ-szabályok szerint álláskeresési támogatásra vagy szociális juttatásra, 254,7 ezer fő (és családja) ellátatlan - Orbán Viktor szociálpolitikai céljainak megfelelően. A munkanélküliek 10 %-át adják a pályakezdők, akiknek még nem volt első munkahelyük.

Az elmúlt év folytán létrejött új munkahelyek 70%-át állami támogatással hozták létre, ebben a közmunkahelyek is benne vannak. A kormány piac ellenes gazdaságélénkítésének Münchausen-politikája itt is érvényesül: az állami bevételek fő forrásának számító adónemeket úgy tervezi megemelni a Kormány, hogy az adóbevételekből létrehozott munkahelyeken kifizetett minimál bért adóztatja meg. Ez egy lefelé menő spirál, aminek csakis katasztrófa lehet a vége. A trend erősségét jelzi, hogy decemberben 23,4 ezer államilag támogatott - azaz közpénzekből részben vagy egészben fizetett - új álláshely mellett csak 9564 piaci munkahely jelent meg a munkaerő piacon, és a trend fokozódó mértékű volt 2011 folyamán. 2011. januárja óta az állami költségvetésből finanszírozott új munkahelyek lényegében kiszorították a piacon élő vállalkozások új munkahelyeit, a 2008-as 70:30%-os piaci:költségvetési arány tavaly év végére 30:70% arányra változott, a FIDESZ deklarált költségvetés csökkentő politikájával ellentétben. Igaz viszont, hogy az így megjelenő új munkahelyek nagy része csak a létminimumot el nem érő minimálbért biztosítja, nyilván ezzel is ösztönözve a belső fogyasztás növekedését (vagy mi a csoda?).

Összességében: Ez az Orbán-Matolcsy-féle gazdaság-társadalom politika úgy egy nagy moslék, ahogyan van. Feltehetően az égadta világon semmi logika nincs mögötte a kommunista-stílusú, de annak szociális tartalmával homlokegyenesen ellenkező ideológiai lózungokon kívül, amire alapozódik. Mára világosan látszik, hogy ugyanoda is jut vele az ország, ahova a szocializmussal jutott. Igaz, ahhoz kellett vagy 40 év, Orbán Viktornak és a FIDESZ politikájának ehhez elég lesz 2-3 év.  A FIDESZ politikája - becsülettel el kell ismerni - hatékonyabban taszítja a magyar társadalmat romlásba, mint a kommunizmus tette.

 "Amit ő ír, az nem Magyarország hangja, hanem ideológiai színezetű propaganda. Egyáltalán nem gondolom, hogy alá kéne vetni magam a nemzetközi baloldal értékrendjének." mondja Orbán Viktor a Bild újságírójának, aki Konrád Györgyöt idézve, miszerint Orbán Viktor rossz ember és mennie kellene, kérdezi a miniszterelnököt.

Szerintem pedig amit Orbán Viktor mond, nem Magyarország hangja, hanem és ultrakonzervatív, álkeresztény, nacionalista propaganda. Egyáltalán nem gondolom, hogy alá kellene vetnem magamat Orbán Viktor és az egykor szabadgondolkodókat megégető "keresztyén" egyház(ak) szellemiségének és a nacionalista nagytőke érdekeinek. A különbség az, hogy Orbán Viktor - jelenleg még - nem képes rábírni Konrád Györgyöt, hogy az ő szája íze szerint írjon, engem, ellenben simán rábírhat a jogi szabályozás napi szintű változtatgatásának segítségével, hogy úgy viselkedjem, ahogyan ő szeretné.

Orbán Viktor kijelentése: "Magyarország demokratikus ország és az is marad" nyilvánvalóan csak és kizárólag úgy lehet értelmes kijelentés, ha a "demokratikus ország" orbánviktori definícióját is mellé tesszük: Nyugodtan mondhatja akárki például egy geometria vizsgán, hogy a kör szögeinek összege 180 fok, csak senki nem fogja tudni, miről beszél. Egyszerűen megbukik a vizsgán, ha összekeveri a kört a háromszöggel. A FIDESZ propagandája évtizedek óta a történelmi fogalmak "újradefiniálásából" él. Ez egyszerűen csak kettős beszédet jelent. Mondunk valamit, de mást értünk alatta. Az adócsökkentésen adóemelést, a sajtószabadság kiteljesedésén a cenzúrát, a szabad választási jogokon a választási statisztikák alapján úgy újra rajzolt választókörzeti térképeket értjük, hogy az eddigiek alapján az ellenzék minél kevesebb körzetben győzhessen. A "soha sem hazudtam"-on a folytonos hazugságokat és szélhámosságot, a szárnyaló gazdaságon pedig a nemzetközi kölcsönökért való kuncsorgást értjük.
Egyébként Orbán Viktor a Brüsszellel folytatott vitában pontosan ugyanazt a stratégiát, és taktikát alkalmazta, mint az IMF-fel  szemben eljátszott huzavonában. A "na gyere ki a kocsma elé!" beszólástól a "talán mégis megfontoljuk az ajánlatot"-on keresztül jutott el mindkét esetben a feltételek elfogadásáig. Nem olyan erős ez a kiskakas, mint mutatja magát! Ez a dolog nem éppen reményteli egyéb esetleg fölmerülő külpolitikai kérdésekben, de ezekben az ügyekben a kompromisszumkeresés látszatát kölcsönzi a kormányfőnek a meghátrálás. Ne gondolja ugyanis senki, hogy a gazdasági szabadságharcot, narancsos fülkeforradalmat hirdető nemzetvezető véleménye bármilyen kérdésben megváltozott volna az érvek hatása alatt. Nem. Orbán Viktor ugyanazt a pragmatikus politikát folytatja, mint eddigi politikai plyafutása során mindig: csakis saját hatalmi szempontjait szem előtt tartva változtatgatja "narancsos fülkeforradalmi" álláspontját a "térdre csuhás"-tól a kézcsókig. Most is ez történt: jó politikusként belátta, hogy ezekben az ügyegben nem tud eléggé erős sugarat produkálni a szembe-szélben, és nem csak alattvalói, de esetleg ő maga is kénytelen lenne egy jó nagy slukkot lenyelni belőle. Az előbbi nem zavarná, de az utóbbi lehetőség a torkán akad. Ezért mutat hajlandóságot szélirányba fordulni. Szerdán a Bild című német lapnak adott interjúban már azt mondta: „A hatalomnak és nem az érvek előtt fogunk meghajolni ebben az esetben.” Ez a kijelentés pontosan tükrözi miniszterelnökünk derekas magyar ember voltát, és elvi szilárdságát.

Pontosan így értékeli Orbán Viktor viselkedését még saját kormánypárti frakciója is: "Orbán a kompromisszumkeresés és a tárgyalás helyett egyből keménykedik, és megpróbál elmenni falig. De ha kiderül, hogy túl kemény a fal, akkor megenyhül, visszavonul, és úgy állítja be a helyzetet, hogy az nem volt jelentős vita". A mostani helyzet kísértetisesen hasonlít a média ügyre ebből a szempontból.

2012. január 18., szerda

Mit meséljek?

Mit meséljek, amit még nem mondtam?
A hegyek fölött vöröslik a Nap?
Hogy az ember gerince nem roppan?
Régen láttam már arany hidat?

Utoljára sok-sok éve volt már,
egy elmúlt tél kora reggelén,
amikor még lent, a parton sétált
két fiatal ember: Te, meg én.

Lábunk előtt fehérrel borítva
ott hevert az egész nagyvilág.
Kinn, a jégen, kezemet szorítva
énekeltél Ave Mariát.

Mit fabulálok e versben össze?
Hisz az ének máskor volt! Talán
egy borongós délutánon, ősszel
egy elhagyott templom udvarán.

Rá sem léptünk ott a síkos jégre:
fontosabb volt a biztos tudat,
hogy a gyermek megfogant hát végre;
és a hír a jövőnkbe mutat.

Mit meséljek, amit még nem mondtam?
Az első gyermek régen elhagyott.
Követte őt azóta a másik:
maguknak alkotnak holnapot.2012. január 17., kedd

Sivatagban

Sivatagban járok,
mint Mózes népe az Exodus alatt.
Enyhet nem találok,
és manna sincs, sehol egyetlen falat.

Nézhetem felülről,
térképként, áttekintve teljes utam,
vagy tekintsem belülről:
amit megtettem, mind haszontalan.

Tudom, innen nincs kiút,
ha vezető nélkül járom utamat,
számomra csak a rút
és céltalan bolyongás marad.

Jöjjön forgószél, tűzoszlop, jégeső
végre, de jobb lenne azért egy oázis;
mit bánnám én, ha fekete is a felhő:
szívesen hallgatnék végre unokát is.

Csak a puszta szélét elérném végre!
Id(é||ő)tlen ez a hosszú vándorút.
Hálásan néznék, azt hiszem, az égre.
Szép lehetne tán még az is, ami most rút.

2012. január 16., hétfő

Mosogatnivaló


A konyha telve mosatlan edénnyel,
a falióra hangosan ketyeg.
Életünk szép csendben mállik széjjel,
nem sikoltunk: segítség, emberek!

Lassan elmerül már a régmúltban minden,
ami jó volt, s minden, ami szép;
ami maradt belőlük: a nincsen.
És az égbolt is hiába kék.

Ha egyszer elmosogatnánk végre
ezt a piszkos, nagy halom edényt,
aztán együtt mennénk az erkélyre,
megnézni, hogy szép-e még az éj,
és ha ránk sütne a Holdnak fénye,
a szobában várna még a kéj.

2012. január 15., vasárnap

Per

Perbe fogtak. Nem tudom, miért.
A vádirat szerint a vád megáll.
Az ítélet, amit fejemre kér
a főügyész, az ismételt halál.

Én nem tudom, hogy mit követtem el,
de jobb, ha bűnösnek vallom magam
a védelem szerint; felelni kell,
hogy életem miért haszontalan.

A büntetés már réges-rég folyik,
hisz sok-sok éjen újra meghalok,
de álmaimban van, hogy némelyik
új tárgyalás nyomán szabad vagyok.


2012. január 14., szombat

Sötét angyal


Éjjel jön a Sötét Angyal.
Oly fekete, mint a Pokol.
Azt felfogom zúgó aggyal,
hogy harcunkért engem okol.

Hosszú csata minden éjem.
A csípőm fáj minden reggel.
Nem is tudom, mire véljem,
hogy nem jő nagyobb sereggel.

Néha én űzöm őt vissza,
máskor meg két vállra fektet;
szívem bürök mérgét issza.
Sorvasztja bennem a lelket.


Első hó

Föltámadt a szél és megeredt a hó.
Fehér dara kavarog az ablakom előtt.
Kisgyermeknek lenni volna újra jó.
Minek is tud örülni egy ősöreg felnőtt?

Mikor gyermek voltam, mindig úgy éreztem,
változik az élet, hogyha nagy leszek,
bármit elérek majd, tudni fogok mindent,
közelebb kerülnek hozzám a hegyek.

Föltámadt a szél és megeredt a hó.
Fehér lepel borít erdőt és hegyet.
Gyermekként szánkózni menni volna jó.
Miért nem élhetünk még egy életet?

 

2012. január 13., péntek

Jazz combo


Sikolt a szaxofon,
szédül a metronom.
E lüktető zenének nincs is ritmusa.
Az énekes hörög,
a közönség röhög,
rögtön eláll szava, ha szól a trombita.

A ritmus szétesik,
a dobverő törik,
a bőgő táncra perdül, forr a hangulat.
A jazz az életünk,
csak ezért létezünk.
Sok ember él velünk, aki jazzre mulat.


2012. január 12., csütörtök

Én is mennék

(Széki népdal nyomán)

Én is mennék, ha mehetnék,
ha új életet kezdhetnék.
Én is elmennék messzire
kerek világnak végire.

Súlyos átok a szívemen
keseríti az életem.
Mert az anyám megátkozott,
amikor világra hozott.

Akkor sem látok víg napot,
amikor a napfény ragyog:
szívemen ül sötét bánat,
nem leltem meg a babámat.

El kellene innen menni,
oda, ahol nem fáj semmi.
Elmenni világ végére,
leülni a peremére.

Lelógatni ott a lábat,
majd elszállna minden bánat,
elszállna a messzeségbe,
minden bánat véget érne.

Rászállna Isten vállára,
megkérdezné valahára:
ha szeretted a világot,
miért is van benne bánat?

2012. január 11., szerda

Ha nincsen szerelem

Ha nincs szerelem, kiszáradnak a tavaszi fák.
Ha nincs szerelem, szürke lesz a sok színes virág.
Ha nincs szerelem, nem nő fű a kopár földeken,
kősivatag a világ, ha nincsen szerelem.

Ha nincs szerelem, a Vérmező alvadt vérben áll.
Ha nincs szerelem, nem jön semmiféle Nagy Király.
Ha nincs szerelem, csak hideg tűz ég a lelkeken,
pokoli hely a világ, ha nincsen szerelem.

Tüntetések - Csalók

"Felszabadítottuk a Kossuth teret" - hangoztatta Szájer József EP-képviselő. "Mindenkit törvényes fellépésre biztatunk. Törvényes keretek között fejezze ki az ellenvéleményét, a nemtetszését a kormánnyal, a <párttal>, a legkülönbözőbb testületekkel szemben" - jelentette ki akkor a jobboldali politikus. A Fidesz a törvényes rendet állította vissza a Kossuth téri kordonok lebontásával - nyilatkozta Szijjártó Péter, az ellenzéki párt szóvivője, aki szerint "ha eljön az ideje", folytathatják az akciót. "Tisztában vagyunk azzal, hogy polgári engedetlenséggel megszüntettünk egy eddig törvénytelen állapotot és visszaállítottuk a törvényes rendet" - jelentette ki.
Több ezer tüntető gyűlt össze péntek este 7 órára a fővárosi Kossuth téren, ahol délelőtt fideszes politikusok lebontották a tavaly októberben felállított kordont.
"Ezúton tájékoztatjuk a köztársasági elnököt, hogy a rendőrség eljárását és az emberek szabadságjogainak korlátozását egyértelműen alkotmányellenesnek tartjuk. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elutasítja a vasfüggöny-politikát, így a maga részéről eddig is mindent megtett és ezután is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az emberek alkotmányos jogai, különösen a véleménynyilvánítás, a szólás és a gyülekezés szabadsága maradéktalanul érvényesüljenek." adta ki a FIDESZ EP képviselője: Szájer József közleményében.
"Tájékoztatjuk a köztársasági elnököt, hogy felszólítottuk Magyarország minden polgárát, hogy az Alkotmány adta kereteken belül tegyenek meg mindent a demokrácia és a szabadságjogok védelme érdekében." - írja a képviselő.

Pardon! Ezek a nyilatkozatok 2006.-ban hangzottak el.

2012. január 2.

19:00
rohamrendőrök érkeznek, akik lezárták a környékbeli utcákat.

20:07 Véget ért a hivatalos demonstráció

Este nyolc órakor véget ért a demonstráció, a hangszórókból Illyés Gyula, Egy mondat a zsarnokságról című verse szólt. A szervezők azt kérték a résztvevőktől, hogy békésen fejezzék be a tüntetést. Többen átmentek azonban az Operaház elé, ahol a tömeg bekiabálásokkal zavarja meg az ünneplőket. Nagy a rendőri készültség.

20:26 Élő rendőri sorfal az Operaház körül

Annak ellenére, hogy hivatalosan véget ért a demonstráció egyre többen gyülekeznek az Operánál. A rendőri jelenlétet is megerősítették, sőt élő sorfallal védik az Operaházat, a Ferenc józsef számára épített királylépcsőt át nem látszó, embermagas kordonnal takarta el az Orbán Viktor és sleppje védelmére érkezett rohamrendőrség, és biztos, ami biztos, erős fényszórókkal világított a tömegbe, hogy a vakító fényben még véletlenül se lehessen látni a törpe egeret, amint a védelmére kirendelt sorfal mögött távozik.

Széles Gábor, mint az "átlagemberek" képviselője, Bayer Zsolt, mint az igazság bajnoka és Pataki Attila Orbán-szimpatizánsoknak rendez tüntetést szombatra. Vicces fiúk: nem vették észre, hogy most a törpepapagáj van kormányon?

Egészen friss hír a hvg-ben, hogy a FIDESZ által állított Magyarország-elnök, Schmidt Pál  215 oldalas doktori disszertációja, amelyet summa cum laude minősítéssel védett meg 1992-ben, 180 oldalon keresztül bekezdésről bekezdésre, gyakran szóról szóra egyezik Nyikolaj Georgijev 1987-ben Lausanne-ban kiadott munkájával: Analyse du programme olympique (des Jeux d'Olympiade). Egy másik oldal szóról szóra egyezik Hristo Meranzov és Georgijev 1985-ben megjelent, Analysis of the Olympic Programme (Az olimpiai program elemzése) című munkájának egy oldalának a fordításával. A két "forrásmunkát" a doktorandusz magyar címmel megadta az irodalomjegyzékben, holott egyik sincs a mai napig sem magyarra fordítva.
A HVG elemzése szerint dr Schmidt Pál disszertációjának 35 oldala, amelyen bemutatja az újkori olimpiai mozgalmat, a televíziónak és a gazdaságnak az olimpiákra gyakorolt hatásait fejtegeti, valamint az olimpiák jövőjéről ír, nem ezekből a "forrásokból" származnak.

Az államfő azt jelentette meg magáról a Vendégségben: Schmitt Pál című könvben -nyilván e sporttörténeti összefoglalóra utalva -, hogy "ledoktoráltam filozófiatörténetből. Kisdoktorim van a Testnevelési Egyetemen"
A disszertáció megvédésének idején hatályos doktori szabályzat az akkori Testnevelési Főiskolán a plágium esetén a doktori cím visszavonásáról, annak használatának megtiltásáról, a személyi igazolványból történő kivezetésről, és a doktori címtől való megfosztás tényének a Művelődési Közlönyben, valamint az OTSH Közlönyben történő közzétételéről rendelkezett. A Testnevelési Főiskola azóta a Semmelweis Egyetem részévé vált, az egyetem szabályzata nem tartalmazza a fokozat visszavonásának módját.

Nem csak a környezetemben élő értelmesebb emberek, hanem a Yale egyetem szociológusa, Szelényi Iván szerint is igen valószínű, hogy Orbán Viktor és közvetlen környezete tudatosan államcsődöt akar előidézni. A csőd "megfelelő" menedzselésével ugyanis elérhető, hogy a gazdaság egy 30-40 évvel korábbi életszínvonalat biztosítva stabilizálódjon.

Az államcsőd az állam fizetésképtelenségét jelenti, azaz a forint drasztikus leértékelődésével, itthon hiperinflációval, az állami szolgáltatások, így az oktatás, egészségügy és közigazgatás ellehetetlenülésével jár. A munkanélküliség drasztikusan megnő, a közalkalmazottak (például: orvosok, kórházi személyzet, tanárok, óvodák, bölcsődék dolgozói,  művelődési, önkormányzati intézmények, központi költségvetési szervek dolgozói - pl APEH dolgozók :-))  - stb., rendőrség, vám- és pénzügyőrség, határvédelmi szervek), állami vállalatok alkalmazottai (MÁV, BKV, stb.)  nem kapnak fizetést és az állam által szavatolt társadalombiztosítási kifizetések: szociális és egészségügyi támogatások és nyugdíjak is megszűnnek.

Ezután megszűnik az állami intézmények víz- és áram ellátása és fűtése. Leáll a tömegközlekedés, és megszűnik a közvilágítás. Mindennek, valamint a rendfenntartó szervek pénztelenségének következtében megnő a bűnözés, és egy-két hónapon belül az utcán fosztogatnak a tömegek, és/vagy életbe lép a statárium.


2012. január 10., kedd

Labirintusban

Hurkok és elágazások labirintusában folyik az élet.
Ami volt már, újra előkerül.
A hibás lépések sorától egyre kevésbé félek:
sorsától az ember úgysem menekül.
Nem egyfajta fatalizmus ez, én úgy gondolom,
bár van benne sok determináció:
a kabát szabása is marad, ha másként gombolom
és semmit sem ér sok spekuláció,
hogy melyik úton érünk végül révbe.
Nem tőlünk függ az csupán.
Tervezünk mi, Isten végez,
ahogyan sokan mondanák.

Thézeusznak Ariadné adott aranyfonalat,
saját hajából fonta azt,
sok ember számára az írott malaszt
jelenti a követendő utat.
De mit tegyen, akinek aranygombolyagja régen elgurult,
és hiába vár világosabb holnapra,
az ég feje fölött már bealkonyult?

Térkép, ha volt, már régen elveszett,
újat rajzolni nem is érdemes,
hiszen folyton csak változik a környezet,
és a változás sokszor olyan heves,
hogy minden füstté lesz egy perc alatt,
ami olyan sziklaszilárdan állt.
Mit tehetsz, ha nem leled emberi utad?
Keress tovább!
Még ne várd az éjszakát!

Elutasított és újra kért IMF hitel

Fideszes képviselők szerint a gazdasági intézkedések kommunikációja miatt kényszerül a kormány arra, hogy a tavaly nyárinál még szigorúbb feltételek mellett vegye igénybe az IMF hitelt, amiről
még ősszel is úgy nyilatkozott Orbán Viktor, hogy "ha az IMF jön, akkor ő megy". Azóta is itt maradt.
Az, hogy Orbán Viktor mit mond, valójában senkit sem érdekel már hónapok óta sem itthon, sem külföldön, hiszen a nemzetközi színtéren is megtanulta mára mindenki, hogy az ellenkezője sem igaz annak, amit a magyar miniszterelnök nyilatkozik. "Még sohasem hazudtam" Viktor egyre-másra tesz olyan nyilatkozatokat, amelyek enyhén szólva nem használnak sem hazánknak, de még pártja által preferált "polgároknak" sem.
Miután csődöt mondott a "nem ortodox" gazdaságpolitika - és itt jegyezzük meg, hogy ez valójában egyúttal az Orbán kormány egész politikájának csődjét és filozófiájának csődjét is jelenti -, most az a kormányfő indítványozza az IMF hitel felvételét, aki a múlt nyáron arrogáns módon küldte el a tárgyaló küldöttséget.

A magyar kormány megítélését még fideszes források szerint sem ronthatja már jobban semmi, hiszen az minden hitelességét elvesztette mind itthon, mind külföldön. A képviselő csoport ennek ellenére nem elégedetlen a kormánnyal. Nota bene én sem lennék az őszi fizetés emelés után a helyükben elégedetlen.

A magyar költségvetési hiány az önkormányzatok nélkül 2011-ben 1734 milliárd forint lett. Ebből 200 milliárdot bukott az ország az ÁFA bírságon. A hiány 2010-ben 869.2 milliárd forint volt, ami a GDP 4.2%-a volt akkor. A tavalyi hiány a tavalyelőttinek majdnem a kétszerese (1.9949-szerese).
Ha a tavalyi GDP-arányos hiány csökkent (3,2% az MNB szerint), akkor ez csak azt jelentheti, hogy nőtt a GDP. A GDP növekedése egyszerűen abból a 3000 milliárd forintból származik, amelyet a narancsbolsevik kormány a magánmegtakarításokból államosított. Anélkül az egyszeri bevétel
nélkül a 2011-es hiány a 6%-ot is meghaladná.
Ez rejlik a IMF-segély után történő kétségbeesett kapaszkodás mögött. A nem ortodox gazdaságpolitika nem csak az államadósságot növelte meg, de annak GDP-hez viszonyított arányát
is növelte szinte varázsütés-szerűen december 31.-ről január 1.-re.

2012. január 8., vasárnap

Téli erdő

Alszik az erdő térdig hóban.
Sün az avarba vackolt: jól van.
Kertben és réteken keres a nyúl,
káposztát nem lel, bárhova nyúl.

Hó alatt egy-egy ág megroppan.
Tölgyfa alatt már makk nem koppan.
Csendes odúban mókus lapul,
erdők ölén most a vadkan az úr.

2012. január 7., szombat

Lázár elvtárs és a kötvények

Lázár János polgármester és Korsós Ágnes főjegyző 2006-ban a hódmezővásárhelyi önkormányzat nevében 694 darab, egyenként 100 ezer svájci frank névértékű kötvényt bocsátott ki. Ez - ugye - azt jelenti, hogy Lázár (FIDESZ) elvtárs 69 400 000 Svájci Frank hitelt vett föl közvetetten a kötvényt jegyzőktől, közvetlenül az Erste Banktól. Idáig rendben is lenne minden, csakhogy a FIDESZ kormány dicsőséges elmúlt majd 2 éve folyamán a felvételkori 173,1 Ft-os svájci frank árfolyama 251 forint fölé emelkedett a gazdaság fellendülése jegyében.
Ezért Lázár elvtárs perrel fenyegeti - na kit is? Magyarország Kormányát? Nem! - az Erste Bankot, mondván, az önkormányzat nem ismeri el a teljes tartozást. Azaz: Lázár elvtárs képviselői fizetésének őszi emelkedése jogos a forint inflációja miatt, a tartozás emelkedése ugyancsak emiatt nem jogos.

Lehetséges, hogy az önkormányzat felelőtlenül gazdálkodó vezetőjét bíróság elé kellene állítani? Erre éppen kiváló lehetőséget nyújt éppen Lázár elvtárs pártjának, a FIDESZ-nek a  nemzeti vagyonról szóló törvénye, ami - láss csudát! - furcsa módon a FIDESZ-es vezetésű önkormányzatokat (merthogy kis hazánkban szinte kizárólag csak ilyenek vannak) sújtja leginkább. Ha újabb fejvadászat indul a narancsos bolsevik Párton belül, még erre is lehet alkalom!

Mint tudjuk, a 2006-os önkormányzati választásokat a FIDESZ nyerte meg. A fővárosi közgyűlésben 66 mandátumával lett a legerősebb frakció a beszalámizott KDMP-vel szövetkezve (ja kérem, a történelem ebben is ismételte magát). A megyékben a közgyűlések - Somogy és Heves megye kivételével - FIDESZ többségben alakultak meg. Heves megyében MSZP többségű közgyűlés alakult, miután az MSZP frakció egy FIDESZ-es képviselőt maga mellé állított, Somogyban szavazat egyenlőség volt. 23 megyei jogú városunk közül 15-ben alakult FIDESZ illetve FIDESZ-KDMP többségű közgyűlés.

Ezek után a 2010.-es parlamenti választásokon győztes narancsos bolsevik (azaz többségi) párt, mivel nem látja biztosítottnak az önkormányzatok költségvetési fegyelmét - azaz a FIDESZ vezetése nem látja biztosítottnak a FIDESZ vezetése alatt álló önkormányzatok költségvetési fegyelmét - felügyelete alá vonja az önkormányzatokat.

Lázár elvtárs (a FIDESZ elvtelenségek sorozatának elv társa), a felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatok tipikus FIDESZ-es vezetőinek egyik mintapéldánya, pedig kifogásolja, hogy az ő irányítása alatt álló, FIDESZ-es többségű önkormányzat felelőtlen gazdálkodása következményeképpen felhalmozódott kölcsönöket a neki hitelező bank szeretné visszakapni. Ezért jogszabályt készít elő, ami a felelőtlenül gazdálkodó FIDESZ-es polgármesterek által irányított FIDESZ többségű közgyűlésekkel ellenőrzött, felelőtlenül gazdálkodó FIDESZ-többségű önkormányzatokat húzná ki abból a csapdából, amibe narancsos politikusaik vezetése alatt belesétáltak.

Ez ugyanaz az egy kaptafa, amit főnökétől tanulhatott: gazdálkodni nem tudunk, de az lesz a törvény, amit mondunk. Elődeik is ilyen megfontolásból kezdték el a gyapottermesztést a Nagy Magyar Alföldön, és ilyen megfontolásból rendelték el a gumipitypang ültetvények létesítését is. Ugyanez a szemlélet állt a Dunai Vasműnek a Duna völgy legveszélyesebb pontjára, a dunaújvárosi magas löszfal tetejére történő telepítése mögött is.

Látjuk: politikusaink semmit sem tanultak de mindent felejtenek. Rosszabbak, mint Lajos Fülöp, aki csak nagy nehézségek árán menekült meg a kivégzéstől. De ne feledjük: a forradalmak (a francia, a bolsevik is) csak saját vezetői likvidálása útján voltak képesek tovább fejlődni.

Amikor narancsos Kósa elvtárs szavára, amivel államcsődöt vízionált, zuhanni kezdett a forint, a FIDESZ frontemberei élükön a szóvivő Szíjjártó Péterrel - arról beszéltek, hogy egy politikus szavára nem mozdulnak meg a tőzsdék. Azon kívül, hogy ez igaz lehet agy FIDESZ politikus fejlődést és haladást hazudó hablatyolása esetén, a mai nap történései is azt mutatják, amit már akkor is mindenki tudott: vagy a teljes FIDESZ vezérkar szenved az aggkori dementiia tüneteiben, vagy jó kommunistához méltó szokás szerint tudatosan hazudik.
Fellegi mai beszéde közben a forint esése annak hírére megállt, hogy a narancs színű ócsakavas-teknő kapitánya újabb merész, 108 fokos fordulatot óhajt végrehajtatni teknőjével: vagyis mégis csak tárgyalásokat kezdünk a hazazavart IMF-fel.
Ebből az következik, hogy a FIDESZ erős embere, Kósa tavalyi nyilatkozata és Szíjjártó kormányszóvivő nyilatkozata vagy egyszerű - és a FIDESZ politikusoktól megszokott - pofátlan hazugság volt, vagy olyan ignoranciáról tanuskodik, ami elképesztővé teszi azt a merészséget, hogy egy ország sorsát ennyire tudatlan emberek kezébe teszik választóik.

Mindenesetre a FIDESZ-nek az "elmúlt másfél év" alatt sikerült elérnie, hogy az országmentő, adósságcsökkentő politika eredményeként, a magánvagyonok eltulajdonítása és a népnyúzó adópolitika után is stabilan magas államadósság tovább emelkedjen, és olyan rekordokat érjen el, amilyeneket még soha Magyarország történetében - és most az országról és nem a Köztársaságról beszéltem, összhangban a Tákolmány szellemével.  A FIDESZ vezette országot - hogy pontosabb legyek: annak pártállami vezetőit és vezető politikusait - fél Európa fitymálva emlegeti, és már csak rutinból is megcsuklóztatja az időpontért ácsingózó gazdasági minisztert. A miniszterelnök is hiába feszít idétlen vigyorral az EU vezetőinek csoportképén, lesajnáláson kívül mást nem kap. A német közszolgálati televízióban gyermekek számára készül rajzfilm arról, hogyan jár egy ország, amelyben a kormány a magyar kormányéhoz hasonló túlhatalomra tesz szert.

Az ország csődkockázata soha nem látott csúcson, az állampapírokkal szembeni hozam-elvárások Lajka kutya űrutazásának pályája magasságában, a narancsos titánok országvesztő - izé - -mentő politikájának ez a következménye. Várjuk az egymillió bozótvágót, akik majd Orbán Viktor modernizációs gazdaságpolitikájának következtében venyige tűzzel hajtják majd ide-oda kanyargó hajónkat a narancsligetek felé - ha a kapitány egyszer hajlandó lesz lerakni a kezéből a rumos butykost, amíg az utasok és matrózok meg nem elégelik a sok tengeri betegséget és tisztjeivel együtt bele nem vágják a tengerbe az egész kalózbandát.

A fideszes képviselők bizalma azonban rendíthetetlen Pártunk és Kormányunk vezetőiben. Mondjuk az enyém is az lenne, ha az ő teljesítményük mellett növelték volna a jövedelmemet az elmúlt év során az ő szintjükre, és nem csökkentették volna. Szerintük most "azért van kényszerhelyzetben a Kormány, mert a helyes gazdaságpolitikai döntések kommunikációja volt elhibázott."
Tudjuk:  Orbán Viktor, mint rossz kommunikátor. Ez az ember soha nem is értett máshoz, mint a beszédhez. Ahhoz viszont kiválóan (eltekintve attól az esettől, amikor felmosta vele a padlót a miniszterelnök jelölti vitában az azóta kegyvesztett Gyurcsány Ferenc). Az elhibázott kommunikáció példájaként azt hozzák föl, amikor a kormány a jegybanktörvénynek más tervezetét küldte meg az Európai Központi Banknak, mint amit végül beterjesztett az országgyűlés elé. Ez nem az elhibázott kommunikáció számlájára írható eset volt: csakis Orbán Viktor természetéből származó stratégiájának folyományaként értékelhető magatartás logikus folyománya. Az a politikus, aki az egész választási időszakot úgy vitte végig, hogy gyakorlatilag semmit nem hozott nyilvánosságra terveiből, majd, amit mégis kiszivárogtatott, minden tételében másként lépte meg; az a politikus, aki évtizedes pályafutása során még soha nem bizonyult szavahihetőnek; akinek frakciótársai "térdre csuhás!" beszólással derítették jobb kedvre magukat az azóta "koalíciós partnerré" bedarált kereszténydemokrata párt politikusának beszéde alatt, csakis ezen az úton képes politizálni. 
Mindenki, aki figyelemmel kíséri egy kicsit is a magyar belpolitikát - és értesüléseit nem kizárólag Pártunk és Kormányunk közpénzekből fenntartott, cenzúrázott fórumairól szerzi be -, ismeri Orbán Viktor 2006-os, még az őszödi beszéd kiszivárogtatása előtt európa kormányfőinek elküldött táviratát, amelyet a Wikileaks hozott nyilvánosságra: "pay no attention to what I say to get elected" (ne fordítsanak figyelmet arra, amit azért mondok, hogy megválasszanak). E táviratával szinte egyidőben jelentette ki a CNN-ek adott interjúban, 2006. szeptember 23-án "Én még soha sem hazudtam az embereknek", reagálva Gyurcsány Ferenc egy kijelentésére, ami szerint mindegyik párt hazudott már. A kormányfő szavahihetőségét szintén jól mutatja a 2011. évi adótörvény-módosulások valamint a nyugdíj pénztárak ügyében kifejtett kommunikáció, csakúgy, mint az összes, a rendszerváltó kerekasztal tárgyalásokon lefektetett elvek alapján fölépített jogszabály-rendszer szétverését kommunikáló kormány-mgnyilatkozások sorozata, az egymillió új munkahelyről és a 2 héten belüli rendcsinálásról szólókról nem is beszélve.

Kizárólag 2 oka lehet annak, hogy Pártjuk és Kormányunk teljesítménye és etikája után egy magyar választó hű maradjon a FIDESZ-hez. Vagy butaság, vagy közvetlen érdek.

2012. január 5., csütörtök

Az én koromban

Az én koromban már tudom, sok minden csak álom marad.
Az én koromban már nem űz az ember nagy ábrándokat.
De hogyha a lét nem álom, és melyikünk léte az,
álmunk lép túl a világon, és az lesz az igaz.

Az én koromban a mamutfenyő csak facsemete még.
Korombeli teknősnek most semmi nem elég.
A tiszavirágok élete már ötvenszer véget ért,
az én koromban sok-sok ember már nyugovóra tért.

Az én koromban egy társadalom szinte még gyerek.
Volt idő, hogy hosszabb ideig is dörögtek fegyverek.
Az én koromban egy dolgos ember munkája már beért,
az én koromra felnőtt már két újabb nemzedék.

De az én koromban az élet még tartogathat csodát.
Az én koromban sem adhatod a mogorvát, ostobát,
mert az én koromban is pompázik még a színes, tarka rét.
Az én koromban az életből még korántsem elég.

2012. január 4., szerda

Regös ének

Elregölném az Óévet,
róka rege, róka,
tán meghozza szerencsédet
róka, rege róka.

Sütve ökröt én nem kérek,
róka rege, róka,
szebb életet sem remélek,
róka rege, róka.

Bivalytejben megfürödtem,
róka rege, róka,
és most állok szélütötten,
róka rege, róka.

Nem lettem sebezhetetlen,
róka rege, róka,
vérem cseppen minden esten,
róka rege, róka.

Lompos farkú róka surran,
róka rege, róka,
folytathatnám igen hosszan,
róka, rege róka.

A sajtot egy régi esten
elvitte a róka,
itt a vége ne is zengjen
többé róla nóta.2012. január 3., kedd

Nátriumgőz lámpák

A nátriumgőz lámpák sora
sárgán fénylik város-szerte.
A hegyen át tértem haza
a minap egy szerda este.

Bár a séta elfárasztott
- már régen nem gyalogoltam -,
mégsem én, hanem a város
terült el a síkon holtan.

Állandóan esz a bánat.
Nem tudom, mit is kell tennem:
csak élni kell-e a mának,
vagy lesz jövőnk még itt Pesten?

Lassan összeomlik minden,
amiben még hittem régen:
emberség, szerelem. Isten?
Elmerül egy sáros lé(t)ben.

Meg nem mondom, még, ha kérded,
sem, miért komor oly sok versem,
csak azt tudom, sok-sok  éjen
komor orrú bikát fejtem.2012. január 1., vasárnap

Újév napján


Nem mulattam. Nincs rá semmi ok,
hogy átkozottul másnapos vagyok.
Újabb óév ért véget megint.
Lesz, aki most engem majd megint:
Optimistábban nézd életed!
Messze még, amikor eltemet
az, aki a gödör szélére áll,
hogyha majd lelked pokolra száll.

Úgy gondolom, nem száll sehova.
Nem olyan az. Nem oly ostoba,
hogy itt a Földön megéltek után
kövessen el még hibát, bután:
Ha füstbe ment egy élet idelenn,
máshol úgysem várják melegen,
hogy kárpótolhatnák őt mindazért,
amit itt lenn mulasztott. Na, miért
is kellene bízni ebben mind?
Jobb, ha boldogság rád itt kacsint,
itt, lenn a Földön, mintha túlvilág
lidércfénye fénylene reád.

De Újév napján nem szabad ilyen
gondoknak megzavarni fejem.
Hisz' benne még a tegnap esti láz.
De életünkre csak Semmi vigyáz,
mert az óra csak ketyeg tovább,
és csak az emberek ostobák.

Annyira, hogy elhiszik maguk,
hogy bezárnak minden nagykaput,
vagy kinyitnak egy újat talán,
hogyha szól a szobának falán
az éjfélt jelző órakondulás.
Csak egy hang ez is. És semmi más.

Ne álmodj újabb életről, tovább!
Jobb, ha tudod: nem lesz változás!
És nem lesz többé semmi új csoda,
ha csak magad nem vagy oly ostoba,
hogy elhiszed, hogy vannak még csodák.
Már nagyon régen voltál kisdiák!

Nem mulattam. Nem volt semmi ok.
Még nagyon másnapos sem vagyok.
Holnap munka kezdődik megint,
és tudom: jön majd, aki megint:
nézd vidámabban az életed!
Minek? Így is lesz, aki eltemet!