2021. január 24., vasárnap

Hatvannégy évesen

John Lennon-Paul McCartney-Fábián József

Hatvannégy éves lettem ma én.
Elszállt az idő.
Küldesz nekem üdvözölni egy lapot?
Ünnepelni a szülinapot?
Hogyha későn jövök haza,
veszekedsz még velem?
Kellek-e még, szeretsz-e még
így, hatvannégy évesen?

Hatvannégy éves lettem ma én.
Te sem vagy fiatal.
Változik az ember, változik a lét,
ma már mást akar.
Használható maradtam még:
mosogatni tudok,
ha vírus nincsen, és odakint kék az ég,
veled még sétálhatok.
Nem iszom sokat, mert nem szabad,
hát ne veszekedj velem!
legyen számomra egy jó szavad
így hatvannégy évesen!
 

Január 24. 10: 10


2021. január 23., szombat

Mi a költészet?

 Amióta csak írok, azaz mintegy 10 éve, folyton visszatérő kérdések merülnek föl bennem: kinek írok? Minek írok? Egyáltalán: igazán költészet az, amit írok? Mi is a költészet? Milyen formákat alkalmazzak? Miért, és hogyan szabjam meg egy-egy gondolatnak, versnek a formáját? Vannak valóban elavult formák? Kérdezik tőlem, miért ragaszkodom a "szabályos" formákhoz: rímekhez, ritmusokhoz, és ha már ezeket használom, miért nem azonosak a szótag számok a sorokban, amelyeket írok? Ilyen kor az ember elbizonytalanodik: valóban az teszi modernné a verset, ha nem szonett, hexameter, jambikus pentameter stb. formában írjuk, hanem szabadversként? Valóban elavultak a formák? Sokszor kezdek úgy egy verset, hogy fogalmam sincs róla, miről fog szólni, ellenben készen van az első sor, vagy az első sorpár:

Mókus futott egy faágon végig,
és átugrott a két fa között.

És akkor belefutok egy bloggerbe (aki mellesleg költészeti foglalkozásokat vezet egy egyetemen, azon kívül verskritikus és irodalomtörténész), aki ír egy bejegyzést a fenti címmel, és (legalábbis pillanatnyilag) megvilágosodom: a költészetben sokkal fontosabb a hogyan a mit-nél. Nem mellesleg ez minden művészetre igaz. Gondoljunk csak a csendéletekre a képeken! Hány virágcsokrot, hány gyümölcsös tálat lefestettek festők! Monet vagy 30 képet festett egy és ugyanazon dologról, a roueni katedrálisról. Bartók és Kodály Zoltán a korábban mindenki által (no talán a budapesti közönség által nem) ismert népdalok dallamait használta pódiumi zenekari darabjaiban. És számtalan egyéb példa hozható a bibliai történeteket (amelyek maguk is korábbi elbeszéléseket, eseményeket öntöttek formába) feldolgozó, újra formába öntő művek sokaságától kezdve a művészetek minden ágából a táncművészetek korábbi koreográfusok munkáit felidéző alkotásaiig. Mindenütt a hogyan sokkal fontosabb a hogyan a mit-nél.

És most térjünk vissza a mókushoz, amely egy erdei sétán futott végig a fejünk fölött egy faágon, és ugrott át az ág végéről a szomszéd fa ágvillájába. Ez így leírva naplójegyzet, vagy mostanság blogjegyzet. De a fenti formában leírva a sorpárban ritmus van. Mi a ritmus? Valamilyen ismétlődés. Jelen esetben a magyar nyelv sajátosságából eredően (a szavak első szótagja hangsúlyos) a hangsúlyok speciális ritmusa:

Mókus futott egy faágon végig,
   U                        U          U
és átugrott a két fa között.
    U                         U

Itt csak a kiemelkedő hangsúlyú szótagokat jelöltem, noha minden szó első szótagja hangsúlyos, de ezeknek a hangsúlyoknak szintjeik vannak.

De hogyan lesz ebből vers? Erre a ritmusra, ere a lüktetésre kell válaszolnia a következő gondolatnak, és akkor már készen is van egy vers első 4 sora. Nem kötelező rímelnie, noha a rímek szintén válaszolnak:

Az én hitem nem nyúlt fel az égig,
s a Föld a Holddal összeütközött.

A második két sor nem csak a sorvégi hangzók egybecsengésével válaszol az első kettőre, hanem hangsúlyeloszlásának lüktetésében is:

Ha a hangsúlyok alapján ütemekre osztjuk a sorokat (ütemhangsúlyosnak hívják ezt a fajta sort, ahol a ritmust a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozásának ritmusa adja):

/Mókus futott egy /faágon /végig,//
   U                        U          U
és /átugrott /a két fa / között.//
    U                 U           U

A második sorban árulás van: a sor első szótagja: és, nem hangsúlyos. Ha a második ütemben jelzett három egy szótagos szó közül az elsőre teszem a hangsúlyt, akkor természetellenesen hangzik a beszéd: deklamálok. Mégis egyértelműen megállapítható a három ütem. Ha versként akarom folytatni, ebben az ütemben, ezen a módon célszerű. Na de mivel? Hát olyasmivel, ami éppen foglalkoztat (a gondolat megszületésének pillanatában). Legyen rím a versben: a végig szóra kiválóan rímel az égig, a között-tel pedig egybecseng az ütközött:

Az én hitem nem nyúlt fel az égig,
s a Föld a Holddal összeütközött.

Mi is az első két sor és a második közötti összefüggés? Semmi - tartalmilag. Az összefüggést kizárólag a ritmus és a rím adja meg. 

Ezek a formai jegyek a "hogyan"-hoz - tudjuk jól - csak az egyik oldalát képezik a beszédnek. A másik oldala a fenti esetben a hiperbola:

Ha szigorúan vesszük, a hit nem főnév, amely bárhová is ki tudna terjeszkedni (kinyúlni), és (szerencsére) a Föld és a Hold összeütközése (amely esemény itt múlt időben, azaz befejezett tényként szerepel) sem valósult meg eddig. Azaz a két sor tartalmaz megszemélyesítést: a hit nem nyúlt fel, tartalmaz hiperbolát: valamely dolog (esetleg nem is ismert dolog/esemény) kozmikus méretűvé növelése, mint a bolygó-katasztrófa.

És - természetesen - a vers megírása után, miután a vers írása közben nem tudatosan (vagy csak félig tudatosan) alkalmazott, fent leírt technikák, más esetben, mint a vers harmadik versszakában :

De ág nyúlik fejünk fölé néha,
s olykor azon mókus szalad át

a nyitó kép visszatérése, kifejezett szerkesztési tudatossággal alkalmazott technika tudatosul az emberben, és amikor (nem mindig) összeáll az egész, akkor azt mondja magában: megint írtam egy verset. Ez vers lett. És ez a fajta versírás pedig igenis költészet.

2021. január 22., péntek

Égre nyüszíteni

 Égre nyüszíteni folyton, mint aki jégbe fagyott már,
és foga széttört mind, elkorhasztotta az élet.
Kell-e ilyen vers bármire? Lám, olvassa akárki?
Jobb, ha a lepkék táncáról, vagy a fényteli Holdról
szól a dalunk, olyan édesen, és oly messzire vágyón,
meg ne zavarja gyanútlan műértőnknek a lelkét,
s felzaklatva a bútól félre ne dobja a verset.

Föl, magas égre nyüszíteni nem kell folyton a versben:
fenn, az Olympuson isteneket sosem ér el a sóhaj.
Hát csak a borról és szerelemről szóljon a versünk,
lepkék táncát éjjeli tűznél járja csapongva,
diktátorra, a gondra, a bajra üvöltse az átkot,
és lágy hangú ritmusa szője szemünkre az álmot!

Írjunk hát, ha a szükség hozza, örömteli jókedv,
vagy ha megölné kint a világban a verseny az embert,
írjunk bökverset meg stanzát, cifra szonettet,
tűzdeljük csak meg sorait mind rímmel a végén,
s az sem baj, ha a rímek a versből mind kimaradnak.
Írjunk! Zsebkendőre, noteszbe, tükörre a rúzzsal,
lúdtollal, telefonba, de néha papírra, a fejben,
azt, ami fontos! S égre nyüszíthet olykor a vers is.
2021. január 21., csütörtök

Akkor kell

Ha tépik a szívét árnyak,
ha nyúl utána a semmi,
ha visszaölelni már vak,
na, akkor kell szeretni.

Ha mállani kezdene szélben,
ha nincs neki már hova lenni,
ha mérgek dúlnak a vérben,
na, akkor kell szeretni.

Ha elmenekülne magától,
de kedve nincs elmenni,
ha a közeledésben gátol,
na, akkor kell szeretni.

Ha nem könnyű az élet,
ha nehéz bármit tenni,
ha gondolod, ellök téged,
na, akkor kell szeretni.2021. január 17., vasárnap

Holdbeli álom

Rám telepedtetek, évek.
Ellenetekre van: élek.
Még pár év és vége:
nem nézek fel az égre.

Nem volt jó, míg tartott,
megharcoltam a harcot.
Kaptam pár mély karcot,
miért vágjak jó arcot?

Mogorva ember voltam,
kedvesebb leszek holtan.
Szekereket sose toltam,
álmom fürdik a Holdban.

Kivárásra élni

Mint zombi-sujtott terület, olyan a város.
Vagy atomcsapás utáni nukleáris télben.
Az utcára kimenni határozottan káros.
Legjobban az szenved, aki vétlen.

Bezárva négy fal közé, a hír, amit a propaganda
harsog, azon túl csak a végtelen semmi.
Fénylik a fagy baltája, az égből hull a dara,
de még nem kell erdőbe tüzelőért menni.

Elszabadult. Kísérleti lehetett talán
egy háborús, biológiai fegyver,
vagy denevér hús? És nem állt a piac falán,
"Isten bottal téged sohasem ver."

A lélek bent, mint kint a táj is,
kiaszott, fehér, puszta hamusivatag.
Csak dolgát teszi az ember, ha fáj is,
hogy hátán fát a semmi hasogat.

Az égen fagyott madarak szállnak,
szürkeségéből hideg hódara szitál.
A fák felkopaszodtak, rég vége a nyárnak.
Az ember vacokra húzódik és kivár.

2021. január 10., vasárnap

Köpni

Tanulj meg köpni!
Nem kell mindent lenyelni,
ami a szádba kerül.
És nem kell minden áron békét kötni,
amikor más marad felül.

Tanulj meg köpni!
A slejmet mind a nyelvről
köpd ki, és mérged, ha kell,
lesz évszak még: a tavasz, és a többi;
meghal, aki folyton telel.

Tanulj meg köpni!
Embert le ne köpj soha,
ne verd a nyálad égre:
rád hull vissza, ha vagy ilyen ostoba.
Jó lesz, ha megérted végre.

Zsizseg

 Zsizsgés. A férgek a falban
folyton falják csak a szemetet,
pedig nincs is kinyitva a mocsokláda:
tarthatsz tőle, kilopja a szemedet,
és már kurva kevés az ember, aki látna.

Zsizsegés. Vagy csak az őrület
zsizseg így késő éjjelente
a homlokcsont mögött, a két fül között;
a csend és a valaha volt nyugalom
nagyon régóta már messzire költözött.

Zsizsegés. De ma már csak a fejben,
nem pedig a szívben, mint egykoron.
Mintha lódarázs vergődne tejben,
és megfőne benne kilencven fokon,
de erre sincsen másutt megoldás, csak helyben.

2021. január 9., szombat

Túllépni

(Csak) Túllépni (hát) e mai korcsmán!
(De) Hiába (is) próbálok magam,
(Meg)marad (a) környezetem ocsmány,
(é)s nem érek (a) túlpartra - ha van.

Az értelemtől elrugaszkodik
a törzsközönség. (Én) Velük torzan
nem megyek. Maradok a második,
vagy a sokadik (hátsóbb) sor(ok)ban.

Én külön(b?) világokat alkotok,
mint mások (is talán), (ön)magamban.
Nem téveszt meg ájtatos arcotok:
(hiszen) régen elmúltam már hatvan.

Csak túllépni minden (mai) korcsmán,
megpróbálni mégis ember-formán.

2021. január 1., péntek

Mókus egy faágon

Mókus futott egy faágon végig,
és átugrott a két fa között.
Az én hitem nem nyúlt fel az égig,
s a Föld a Holddal összeütközött.

Évmilliók peregtek felettem.
Nem volt fény, csak végtelen homály,
ami volt, az életet feledtem,
s éltem, mint aki halálra vár.

De ág nyúlik fejünk fölé néha,
s olykor azon mókus szalad át,
és a szív meg, akármilyen béna,
újra éli a lét mámorát.