2010. április 29., csütörtök

Tavasz van végre - A számla

Ha hosszú tél után kisüt a nap,
Szíveddel játszik egy új gondolat,
Hisz a napkorong ma olyan kerek:
"Akármi történhet: korán kelek";
Mikor a parton reggel a pedált nyomod,
Eső sem, sár sem hagy rajtad nyomot,
Vagy mikor minden felhő eltakarodik,
Mire a busz a térre bekanyarodik,
És az utcán ma is szembe jön a lány,
Kinek köszönsz már lassan két hete talán,
S mikor a nőkről, kik kocsiban tolják a babát
A parkokban délután, lejön a kabát,
Akkor kiáltasz fel jókedvvel ám:
Itt van a tavasz, végre, komám!

A SzámlaMindenért megfizetjük majd a számlát.
Én már most félem a napot,
Mikor megfizetem majd az árát,
Hogy most ilyen boldog vagyok.


 

2010. április 28., szerda

A lírikus epigonja

(Hommage a Babits Mihály)

Sajnos, ilyen című versről már tudok, de jobb címet nem találtam

Költő szerettem volna lenni.
Zenész, tudós, meg indián.
A mindenséget kéne rendbe tenni,
Csak kapaszkodom az uborkafán.

Összeraktam néhány ócska rímet,
Találtam néhány dallamot,
Írtam zárójelentéseket,
Csináltam computer programot.

Hegycsúcs szerettem volna lenni,
Kis halom sem vagyok,
Sziklaként kívántam egykor élni,
Szélfútta homokká porladok.

Felneveltem néhány gyermeket:
Más is megtette már.
A nagy dobásra várok hasztalan,
Míg csak véget ér a nyár.

Pusztában lángoszlop lehettem volna,
Mi irányt mutat -
Talán pusztaságomban bolyongva
Te majd megleled saját utad.

2010. április 27., kedd

A Sárkány

(ad notam: "Kenyér és Vér"  - de csak körülbelül ;)  )

Amikor nehéz harcban legyőzöd a rémet,
Mikor a szenvedésed örökre véget ér,
Amikor a dicsőség fénye ragyog reád,
Amikor mindenki, ki számít, egyetért,
Hát akkor tudd meg: hogy visszatér a sárkány,
Hát akkor tudd meg: hogy újra visszatér.

Amikor azt hiszed, hogy elűzted a sárkányt,
Amikor úgy érzed, a győzelem tiéd,
Amikor szobrot kapsz, a talapzata márvány,
Amikor igazságod csillog, mint az érc,
Hát akkor tudd meg: a sárkány újraéled,
Hát akkor tudd meg: mindig visszatér.


Amikor nem figyelsz már a baráti szóra,
Amikor elütöd a segítő kezet,
Mikor a kritikát már támadásnak véled,
Mikor az igaz utat csak te ismered,
Hát akkor tudd meg: a szörny már újra éledt,
Hát akkor tudd meg: a sárkány visszatért.
Akkor majd lásd be, hogy immár benned él.

2010. április 26., hétfő

Város - Vihar után

("Hiába fürösztöd önmagadban,
  Csak másban moshatod meg arcodat")

A vihar elült,
Az eső elállt.
Már csak néhány vízcsepp potyog.
Felhők között
A napsugár
Fénylő ablakokra ragyog.

A járdaszéli
Kőszegély
Tiszta fényű lett megint,
A sok piszok,
A hordalék
Csatornába folyt le, mind.

Mikor a szél megáll,
És pang a lég,
A városon piszkos köd lebeg;
Csak hegytetőn,
A csúcsokon
Látszhatsz magad fölött eget.

Ünnep előtt,
Ünnep után
A járdát utcaseprők lepik el.
Elmúlt az éj?
Vagy jő az est?
Mindig takarítani kell.
Vihar után
A tereket
Friss levegő járja át:
A csúcsokon,
S a városon
Újra ragyog a napsugár.


2010. április 23., péntek

Gmap

"Ki gépen száll fölébe..."

Este,mikor a világ álomba szenderül,
Bekapcsolom a gépem, mert az álom elkerül.
Olvasom a tegnap óta jött leveleket,
Végigjárom gmap-en a régi helyeket.
"Ki gépen szállt fölötte", annak térkép volt a táj,
Én jártam ott, ahol lakott egykoron Mihály.
A háza most is látható a pixeltengeren,
S, ha nem találnám mégsem, gyorsan megkereshetem.

Ha másfelé vetett a sors, de nem feledheted,
A gépen fölkeresheted a régi helyeket.
"Itt a park", hol először ölelted kedvesed,
És erre jártál, hol először reád nevetett.

Itt a ház: a sarkon áll, az is jól látható,
Ami az első randevún nem volt felfogható:
Hogyan lehet, hogy másik utcán kell ma várni Őt,
Mint ahová hazavitted még tegnapelőtt?

Itt a tér, ahol elhangzott az az első bók,
És itt a kapu, hol elcsattant a legelső csók.
S itt a járda, hol megállt, és így szólt: "Nincs tovább",
És magával vitte ifjúságod mámorát.

 

2010. április 22., csütörtök

Kis Magyar politika történet:

A szocialistának nevezett rendszer eszmei alapja a mindenről és mindenkiről gondoskodó állam volt, ami ennek fejében "nem kért mást", csak az önálló gondolkodásról, vélemény alkotásról való lemondást. Ez az újra elosztó állami szerep egybevágott a gazdaság politikával is: a tulajdon zöme a személytelen államhoz tartozott, ami, mint tulajdonos, a haszonra igényt is tartott, és azt saját (illetve vezetői) szája íze szerint osztotta el. Ezen az alapon készült 1946.-ban a forinton alapuló ár- és bér rendszer.
Az 1968-as gazdasági reform eredményeinek a 70-es évek végére történt elolvadására kívánt reagálni az 1988.-ban bevezetésre kerülő SZJA, majd az ÁFA, oly módon, hogy megpróbálta megerősíteni az eladósodott államháztartás bevételi oldalát. Megindult a kiadási oldal felülvizsgálata is, amiről kiderült, hogy csak igen nagy reformok útján lehet rendbe tenni. Az 1989 végére előállt hitelezési válság miatt e munka befejezésére már nem volt idő, így a gazdasági összeomlást elkerülendő, Németh Miklós megegyezett az akkor már formálódó ellenzékkel a támogatások leépítésében és az áremelésekben. Az államháztartás átalakítására már nem került sor.

Az Antall kormány programjában szerepelt az államháztartás reformja: a bevételek és kiadások összhangját - az SZJA progresszivitásával, az vállalkozások adózásaival és az államigazgatás méretének (létszámának) csökkentésével  - 1993.-94. -re kívánta a program megteremteni. Ezen  belül az államigazgatás korszerűsítését 120 napos időhatáron vállalta a kormány. De a taxisblokád után a kormány meghátrált, bár az államháztartás reformja még Kupa Mihály programjában is szerepelt  1994.-ig befejeződő határidővel. A kormányprogram szerint a reform törvénytervezeteit 1991. folyamán fogadta volna el a Parlament, ám a törvénytervezetekből soha nem készült el egy sem. Ezt kifogásolta az akkori ellenzék: az MSZP és SZDSZ, valamint a FIDESZ szinte minden felszólalója, valamint 1992. nyarától kezdődően a Valutaalap is. Ez utóbbi nyomására 1992.-től újabb tervezetek készültek, amelyek már 1996.-ra tolták el a hiánynak a Valutaalap által igényelt szintre történő csökkenését.

A Boross-kormány programjában már egy szó sem esett az államháztartási reformról, helyette adócsökkentést, konszolidációt, agrártámogatást és privatizációs kedvezményeket: azaz további kiadás növelő intézkedéseket tartalmazott. Az adósság helyzet kritikussá válásakor 1994. áprilisában az MNB és PM szakértőinek javaslatai alapján a Pénzügyminisztériumnak intézkedési tervet kellett készítenie, amiről a kormány májusban foglalt volna állást. Az intézkedési tervet tartalmazó  javaslat soha sem készült el.

A Horn-kormány volt az egyetlen, amelyik a rendszerváltást követő 15 év alatt valamit is tett az államháztartás reformja terén. Horn eleinte bízott abban, hogy az 1994.-re kialakult pénzügyi válság megúszható Békesi László elképzeléseinek végig vitele nélkül is, de 1995. elejére már kénytelen volt elfogadni Bokros Lajos feltételeit a pénzügyminiszteri váltáshoz, hogy az ország elkerülje a fizetésképtelenséget. A közvetlen krízis elmúltával Bokros politikai támogatottsága is megszűnt, és csak a nyugdíjreform végrehajtása maradt Medgyesi Péter pénzügyminiszterre. A választási előkészületek során az elosztó rendszer átalakítása már lekerült a napirendről, mint ahogyan elmaradt az államigazgatási apparátus létszám csökkentése is.

A Bokros-féle gazdasági intézkedés csomag:
       8%-os vámpótlék az energiahordozókon kívül minden árura (március 20-tól).
       A forint 9%-os egyszeri leértékelése, és a forint csúszó leértékelésének bevezetése (kezdetben havi 1,9%-os mértékben):
               ennek következtében felgyorsuló infláció, és reálbér-csökkenés,
       A nominálbérek emelkedésének korlátozása az állami szférában (ami a magánszféra béreire is hatott).
       A felsőoktatás, a fogászati ellátás ingyenességének megszüntetése.
       A felsőoktatásban munkaerő-leépítési normák bevezetése.
       A gyermekgondozási segélyre, családi pótlékra, gyermeknevelési támogatásra jogosultak körének szűkítése.
       A gyógyszerek állami támogatásának csökkentése
       A nyugdíjkorhatár felemelése
Nem volt ugyan a csomag része, de azt támogatta a privatizáció felgyorsítása is a bevételi oldal növelésével.

A FIDESZ kormányprogramjában az államháztartás reformjának vagy a felosztó rendszerek reformjának már semmi nyoma nem volt. A program az "adórendszer hatékony átalakítását" és a TB járulék határozott csökkentését vállalta, de a kiadási oldal csökkentése területén csak az országgyűlés létszámának csökkentését, az "olyan gazadságszervezési és társadalomszervezési feladatokról" történő lemondást tartalmazza, ami "felszabadítja a társadalom alkotó erőit", és amiből eléggé nehéz államháztartási kiadás csökkenésre következtetni.

A közigazgatás központosítását, és a decentralizálás csökkentését ígérő program a kistérségi és regionális közigazgatás centralizálása felé mutatott. Ezt az átalakítást 2001-ig ígérte beterjeszteni. A "feladat finanszírozási alapú" költségvetést a 2000. évi államháztartási törvényben tervezte először alkalmazni a program.

 A programból csak a kormányzat centralizálása valósult meg.

Soha nem készült el az adó reform,
a TB járulék csökkent, de nem az ígért 25%-ra,
és nem csökkent a Parlament létszáma.

Egyetlen költségvetés sem készült el feladat finanszírozási alapú tervezéssel. Ellenben megkezdődött az államigazgatási feladatok egy részének  magánkézbe történő kiszervezése, melyek hatékonysága ettől nem nőtt, költsége  viszont igen. Az SZJA önkormányzatoknál hagyott részének elvételével jelképessé vált azoknak a központi költségvetéstől való, alkotmány által
előírt függetlensége, ugyanakkor megnőtt a szabályozó normatívák száma és ellenőrzéseik rigorózussága.

1998 és 2002 között, amikor a GDP a külgazdasági viszonyok, és még az előző kormány stabilizációs intézkedéseinek együttes hatására kedvezőbben alakult, lehetőség lett volna az elosztó rendszerek reformjára, ehelyett a TB önkormányzatok kerültek állami felügyelet alá, ily módon nyílt lehetősége a kormánynak a társadalombiztosítási alapok betagozására a mindenkori költségvetésbe. Csökkent a magánnyugdíj pénztárak szerepe a nyugdíj rendszerben és megnőtt a kulturális, sport és egyéb szervezetek politikai kézi vezérlésű alapon történő gazdasági támogatása.
A két éves költségvetési ciklus bevezetése ellehetetlenítette a Parlament legfontosabb funkciójának: a kormány gazdaságpolitikája feletti ellenőrzésnek ellátását, és a költségvetési centralizáció az alultervezett inflációval nyert források közvetlen kormányzati rendelkezésbe vonásával is tovább nőtt.
Az elosztási reform nem csak a választások előtt álló FIDESZ kormány, hanem az új, Medgyesi kormány politikai érdekeivel is szemben állt. E program tartalmazta például a magán nyugdíj pénztárak szerepének növelését az öngondoskodásban, és szintén kilátásba helyezte a parlament létszámának csökkentését, valamint az állami bürokrácia általában vett csökkenését is. A FIDESZ kormány által elszabotált önkormányzati reform létrehozása érdekében a községi, városi önkormányzatok megerősítése után, a regionális, centralizált önkormányzatok
helyett a kistérségekhez rendelt volna nagyobb önállóságot. Mindez az "anyagilag független" - értsd: a központi kormánytól politikailag is független - önkormányzati rendszer kiépítését célozta volna a program szerint.

Az egészségügyben a szolgáltatások alapjának bővítését a közfinanszírozás mellett az egészségpénztári bevételek adóiból, egészségügyi célú megtakarításokból és magánforrások bevonásával tervezte bővíteni. Ugyanakkor az oktatás ingyenességének  kiterjesztése (ingyenes nyelvvizsga, jogosítvány, tankönyv, óvodai étkeztetés stb.) tovább szélesítették az elosztást és nem társultak a rászorultság elvével sem. Mindezen elképzelésekből csak a kistérségi társulások létrehozása valósult meg. A kabinet kormányra kerülése után évekre előre megterhelte a költségvetési kiadásokat. 

A Medgyesi-kormány 2003.-ban befagyasztotta az állami beruházásokat, hogy megpróbálja helyreállítani az államháztartás egyensúlyát, majd Draskovits Tibor csomagja következett a 2004-es költségvetés kudarca után, azzal, hogy 2004 végéig elkészül az elosztó rendszerek reformja.
A konvergencia program 2010-re vállalta Magyarország csatlakozását a Monetáris Unióhoz. A program ismét tartalmazta a közigazgatás regionalizációját, a központi költségvetés átalakítását, és a felsőoktatás valamint az akadémiák finanszírozási és szerkezeti reformját. Az egészségügyben a költségvetésen kívüli források bevonására ígért lehetőséget a 2004. nyarára tervezett törvényjavaslat.
Gyurcsány Ferenc 2004. októberi programjában sokkal erősebbek voltak a közigazgatás átszervezésére, és az államháztartás átalakítására kialakított elgondolások bármelyik korábbi kormányénál, azonban utalt rá, hogy "ezek a lépések ebben a ciklusban már nem valósíthatók meg". A program megerősítette a felsőoktatás  és az egészségügy reformjának vállalását a magántőke fokozottabb bevonása mellett.

Bajnai Gordon programja "nyugatos életminőséget, környezetet" kívánt teremteni. A beruházások támogatásával új ipart, és a térség pénzügyi-logisztikai központját vizionálta létrehozni. Ismét előtérbe került az állami bürokrácia csökkentése, amihez ezúttal a pártfinanszírozás átláthatóvá tétele is társult. A másfél évtizede megoldatlan egészségügyi és oktatási reform helyett ismét újabb reformokat helyezett kilátásba, konkrétumok nélkül. Ismét égetően szükségessé vált az államháztartási hiány helyreállítása, ami Orbán Viktor első kormányzásától kezdve minden magyar kormány legsúlyosabb megoldatlan feladatai közé tartott.

A költségvetési kiigazítások jelentős terheit a vállalkozások és a munkavállalók finanszírozták, de a magánszemélyek különadója is az államháztartás bevételeit növelte. Három év alatt a GDP 19%-áról 16%-ra  csökkent az állam működési költsége. A 2009-ben benyújtott költségvetés összességében több mint 500 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés 2010.-es kiadásait az előző évekhez képest.
Az intézkedések hatására Magyarország a vállaltnál egy évvel előbb teljesítette a Maastrichti kritériumokat. A ciklus közepén megindult gazdasági válság ellenére sikerült stabilizálni a forint árfolyamát, ami elsősorban a Orbán Viktor kormánya alatti deviza liberalizáció nyomán bevezetett személyi deviza hitellel rendelkezők érdekeit védte. Voltak munkahelyteremtő- és támogató programok, melyek viszont nem tudták ellensúlyozni a válság miatt megnövekedő munkanélküliséget. Csökkent a távhő- és az alapvető élelmiszerek ÁFA-ja.
De a nagy elosztó rendszerek reformja ezúttal is elmaradt, és nem javult a költségvetési decentralizáció és a kormányzati újraelosztás mértéke sem.
Az Orbán-kormány2011-es évét az IMF-fel való megállapodás szabja meg, melynek tétje több ezer milliárd Ft. A költségvetési hiány 1%-os emelése 260 milliárd forintot jelent, ezért érdemes lobbizni még egy adakozásra hajlamos politikai pártnak is. Az őszi önkormányzati
választások a másik korlátozó tényező: amennyiben a FIDESZ rögtön belekezd a gazdasági stabilizációjába, minden hitelét elveszíti választói előtt az önkormányzati választásokon, ez a jelenlegi légkörben jobboldali vetélytársának, a Jobbiknak pozicíóit erősítheti minden valószínűség szerint.
Ha azonban az IMF belemegy az engedménybe, egy százalék - 260 mrd Ft már - igen jó lehetőségeket ad a következő időszak ereszd-meg taktikájához.
A FIDESZ kormány eddigi lebegtetéseiből az adócsökkentés a legradikálisabb, amennyiben ezt tettek is követik. Mindez az iskola , óvoda és rendelőintézetek, kórházak, vasút vonalak bezárásainak ígért leállítása mellett komoly  költségvetési gondokat okozhat.
Ebben a FIDESZ-en belül sincs egyetértés. Járai durván csökkentené a szociális kiadásokat, ami egyrész jól kommunikálható a Jobbik felé, másrészt erős támogatás vesztést okozhat a szegénységi küszöb környékén élő választók nagy tömegeinél. Járai elképzelései sem Matolcsy sem Orbán elképzeléseivel nem találkoznak.
A FIDESZ mostani kommunikációja a lehetséges politikai kegyvesztést próbálja már előre menteni: az elmúlt 2 hónapban ismét egyre többet hallunk róla, hogy a leendő kormányzó elit nincsen tisztában az ország pillanatnyi gazdasági helyzetével. Persze, lehetséges, hogy a Magyar Országgyűlés Költségvetési Bizottságának elnöke nincsen tisztában a költségvetés helyzetével, vagy nem kommunikál pártjának gazdaságpolitikai stratégiát kidolgozó elitjével, ekkor azonban minden normális párt vezetője már azonnali lemondásra szólította volna föl.
Az államigazgatás átalakításával kapcsolatban jelenleg a kiterjesztett civil szerepvállalást emlegetik - ami akár a Magyar Gárda - típusú  "munkásőr-csekista" egységek betagozását is jelenthetné az államigazgatásba.
A FIDESZ valószínűleg ismét a megyei igazgatásba központosítja az igazgatási funkciókat, ezzel mind a szerepeket, mind a költségvetési finanszírozást elvonja a helyi önkormányzatoktól. Ez az államigazgatás visszaállamosítását jelentené, 2500-3000 féle, jelenleg a helyi önkormányzatok által ellátott feladat kerülnek központosításra:
a tüdőszűrésre való berendeléstől a telephely engedélyezési eljárásokon és tűzvédelmi felügyelet ellátásán keresztül a parlagfű-mentesítésig és anyakönyv vezetésig lehet ezek közül válogatni.
A területi államigazgatási szervek száma is csökkenne. Ezek feladata az adók behajtásának támogatása, a munkaügyi és közoktatási rendszer működtetése, vagy a műemlék védelem.
Az ilyen hatóságok száma néhány esztendeje még az ötvenet is meghaladta. A rendszer egyszerűsítésére a Medgyessy és a Gyurcsány-kormány egyaránt  kísérletet tett, és így bizonyos összetartozó feladatokat egy-egy szervezethez delegáltak. A megyén túli összevonások azonban már az egyes miniszteri tárcák lobbiérdekeibe esnek, ugyanis a szakigazgatást a minisztériumok felügyelik, míg az általános államigazgatási feladatokat ellátó szervek működésébe a szaktárcáknak nincs beleszólása. Hasonló probléma adódik a különböző szakhatóságok összevonása esetén a szakterületek összehangolásával, amikor a járványügyi felügyeletet és a bányabiztonsági felügyeletet ugyanaz a szakhatóság látja el, mint a növényi szapórító anyagok
feletti felügyeletet, vagy a nyugdíj ellátások megállapítását.
Az önkormányzati szolgáltatások, mint az egészségügy vagy az oktatás így vagy erősen központosított kézbe kerülnek, vagy magánkézbe történne meg kiszervezésük, ami ellent mondana a FIDESZ minden eddigi retorikájának.
Orbán Viktor 10 éven belül egymillió új munkahelyet ígér, amit az építőipar, a mezőgazdaság, a turizmus és az innováció területére történő, élegalább 70+-ban magyar arányú tőke bevonásával kíván fellendíteni. A - nyilván - két ciklusnál is hoszabb távra berendezkedni tervező miniszterelnök-jelölt - 6 év alatt tervezi a lakosság adózási szintjét az Uniós tagállamok szintjére csökkenteni, míg a vállalkozásokét 4 év alatt, vagyis kormányzati ciklusa végére.Az adócsökkentés ütemezésében ellentmondások vannak a párt gazdasági szakemberei között is.
Az egészségügyi ellátások tervezett növelése, valamint a rendőrség felduzzasztása a mitigernek.hu szerint mintegy 203 Mrd ft-tal növelné meg a költségvetést. A nyugdíj rendszer gazdasági további átalakítása félbe marad, a nyugdíj korhatár nem nő. Ismét megteremtik a - legalábbis egykori - jobb módúak megsegítésének lehetőségét: akinek volt módja devizahitelt fölvenni, és az elmúlt időszakban emiatt nehéz helyzetbe került, az adófizetők támogatásával a piaci feltételeknél kedvezőbben válthatja majd át deviza hitelét forint alapúra. Ezzel a FIDESZ következetes marad korábbi kormányzati ciklusának azon intézkedéséhez, amikor a lakáshoz jutásra adandó állami támogatást az önerő nagyságával arányosította: minél nagyobb vagyon állt valakinek rendelkezésre, annál nagyobb volt az igényelhető támogatás is.
Az áttekintés több különböző nyomtatott, és internetes újságcikk, riport valamint gazdaságpolitikai elemzés alapján készült. Ezekben legfőként:
              Kilenc kormány, tizenkét pénzügyminiszter
              Petschnig Mária Zita - Külgazdaság 2006.
             Stabilizáció és kibontakozási esélyek (Ecostat Monitor)
             Kócián Péter és mások blogjai
Valamint:  Bajnai Gordon Kormányprogramja
szerepeltek.


Biztosítókötél nélkül


Mondja sok "tanácsnokom", ha nem jó: menjek el:
Rövid a lét, hát élj, szeress! Mondom: Kit érdekel?
Tépelődöm mindhiába: úgysem ezt teszem,
És nem csak gyáva megszokás mondatja ezt velem:

Én nem hiszem, hogy létezik olyan parancsolat,
Mi életünk ítéli meg, s parancsot osztogat.
De gondolom, hogy létezik, mert kell, hogy így legyen,
Szeretet, mi túlmutat egy napnyi érdeken.

És nem hiszem, hogy cukrot oszt, vagy büntet majd egy kéz,
De: "Jóban, s rosszban", akkor is, ha jóból túl kevés.
Hogy mégis, miért kell élnem így, azt sajnos, nem tudom,
De így kell élnem, és, hogy így, azt bátran vállalom.

2010. április 21., szerda

MandalaAz út zajának káosza dübögve tépi szét a parkok csendjét,
és az aszfalttörő kalapács, mint géppuska ropog.
A lélek belső kozmosza végül csak mégis megteremti rendjét,
mire végig érsz egy mandalán csak a szíved dobog.


Az élő halott

("Szép a tavasz, szép a nyár is..."
József Attila)


Halott tetem vagyok, sok, sok éve már.
Szívem motorja is csak rugóra jár.
Ketyegve méri ki addig a perceket,
Míg meg nem érkezik, ki végre eltemet.

Éltem én is egykor, akár a többiek:
Hittem és reméltem, szerettem. Minek?
Naponta végigjárom megszokott köröm,
Létemből kiveszett már minden öröm.

Lelkem koporsója dögletes bűzt áraszt:
Nem várok a lányra, ki csókjával feltámaszt.
A forró napsugár is szürke, és hideg,

A fagyos téli szél arcom nem csípi meg.
>>Télre már csak ősz jön, őszre meg a tél,
Annak, ki életet csak másnak remél.<<

2010. április 20., kedd

Táncszók legényeshez

Nincsen pénzem, szeretőm.
Megvert az én Teremtőm.
Megvert is, már nem bánom,
Majd lesz fejfám a nyáron.

Felhúzom én a csizmát,
Megrúgom a gerendát.
Olyat rúgok, leszakad:
Összedöntöm házamat.

Fölteszem a kalapom,
Előveszem ostorom.
Olyat cserdítek vele,
Az ég meghasad bele.

Kimegyek az erdőre,
Fölmászom egy fenyőre.
Fölmászom a hegyibe,
Elrepülök messzire.

2010. április 18., vasárnap

Számadás

("Nincs alku: én hadd legyek boldog!")

A nyárnak vége lassan, közelg a tél,
Ideje lesz a számvetésnek.
Uram, ha eléd állok majdan,
Hogyan számolok el Néked?

- Jól sáfárkodtál a rád bízott jószággal?
- Felneveltem belőlük párat.
- És hogyan álltál a boldogsággal?
- Megvallom, Uram, ez lelkemen szárad.

- Bűnös vagy tehát: nem tartottad szavam:
"Boldogan élj", mondottam, és hasztalan.
Eltékozoltad minden jussodat,
Ítéletem tehát: az örök kárhozat!

Requiem

(Gyuszi felesége emlékére
http://oregszem.multiply.com/journal/item/4/4)

A nyári rétek sok, színes virága
Másnak ontja már az illatát.
Vándor, ki a réten jársz, megállva
Mondj értem egy Ave Mariát!

Lábam, mi a mestergerendába
Rúgott, hogy az majd kettéhasadt,
Porladozó csontokként hever most
Másfél méter sáros föld alatt.

Karom, mi a csákányt fölemelte,
Markom, mi talicskát fogott,
Kezem, mi asszonyom ölelte,
Nedves földben rég elporladott.

Szívem, mi lányokkal cicázott,
Szerelmet adott és kapott,
Most sötét üregként tátong,
Féreg rágja, és nem régi gond.

Vándor! Hogyha egyszer, majd a réten
Virágot szakít le a kezed,
Gondolj ránk, kik előtted jártunk,
És mondj el értünk egy Requiemet!

2010. április 17., szombat

Engedd el!

Boldogságnak vége már?
Legyen szabad, mint madár!
Engedd el!

Álmaidban visszajár?
Csak neked fáj, te szamár!
Engedd el!

Emléke még mindig éget?
Foszlik húsod, serken véred?
Engedd el!

Fuldokolsz a jeges árban?
Kapaszkodnál szalmaszálban?
Engedd el!

Kötél tart a semmi felett?
Szállj szabadon, el ne feledd:
Engedd el!

2010. április 14., szerda

A népmesék korát éljük

A FIDESZ még meg sem alakította kormányát, máris megkezdte a propagandát a Magyar Köztársaság feudális állammá alakítása és a civilizált népek közül való kiírása mellett: Kövér László, a FIDESZ kemény embere tegnapi nyilatkozata szerint módosíttatná a Népszámlálásról tavaly év végén elfogadott törvényt oly módon, hogy mindenkinek kellene nyilatkoznia vallásáról is a népszámlálás során, "mint a mi időnkben volt" - tette hozzá.
E helyen emlékeztetek rá, hogy a vallás - egyebek mellett - jelenleg szigorúan védett, szenzitív adatként szerepel az adatvédelmi törvényben. A jelenleg hatályos jogszabályok mellett a Népszámlási törvény alapján az adatszolgáltatás általában nem lesz megtagadható, azonban az esetlegesen az adatgyűjtésbe kerülő szenzitív adatokról az adatvédelmi törvény értelmében nem lehet kötelezővé tenni a nyilatkozat tételt. Ez az ellentmondás nyilvánvalóan könnyedén áthidalható: kétharmados szavazógép birtokában bármilyen törvény módosítása csak pártfegyelem kérdése. De ha minden kötél szakad, végszükség esetén meg is kerülhető a kérdés a népszámlálási kérdőíven szereplő kérdések átfogalmazásával.

Ha el is tekintünk az adatgyűjtés személyhez köthetőségétől - hiszen a népszámlálás ugyan egyedileg azonosíthatóan folyik, de feldolgozása már ( a statisztikai céloknak és a statisztikáról szóló törvénynek megfelelően) anonimizált -,  csakis arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
bejelentésnek egyetlen célja a FIDESZ azon hosszú távú politikai elképzeléseinek adminisztratív eszközökkel történő megtámogatása, amelyek az elmúlt időszak - nagyon csekély - megnyilvánulásai mellett is világosan kirajzolódnak: Magyarországot eltávolítani a manapság civilizáltnak tekintett nemzetek közösségétől, olyan pályára állítani, ami a FIDESZ propagandája szerint sulykolt "polgárok" közösségétől mind távolabb viszi országunkat. Az elmúlt év, és a győztes választások utáni nyilatkozatok azon sorába illeszkedik Kövér bejelentése is, melyek előkészítik vallási alapon álló, elnöki rendszerű, félfeudális berendezkedésű államalakulat kialakítását itt Európa közepén. Olyan államét, ami sokkal inkább a közép keleti, fundamentalista vallási törvénykezésen alapuló államokra hasonlít, mint azokra a polgári köztársaságokra, melyek az angol polgári forradalom, a Nagy Francia Forradalom, az Amerikai Szabadságharc és Polgárháború,  a magyarországi 1848-49.-es polgári forradalom és szabadságharc, valamint az 1956.-os forradalom örököseinek tekinthetik magukat.
Az ilyen bejelentések függvényében kell tekinteni azt a bizalmat, amit a magyar választó polgárok a FIDESZ számára a mostani országgyűlési választásokon megadtak. A parlamenti 2/3-os többség megszerzése esetén ugyanis a maroknyi vezető kezében összpontosított szálakkal irányított FIDESZ képviselők bármilyen törvény, így az Alkotmány módosítására képesek lesznek, amit a FIDESZ képviselőit közvetlenül irányító vezetők saját személyes hatalmuk érdekében - eddigi és újabban napvilágra kerülő nyilatkozataik alapján is - kétségtelenül fel is fognak használni.
Így lesz a parlamentben egykoron csuhásozó gyerekből Magyarország feudalista hagyományai szerint az egyház(ak) által támogatott, felkent, törvényesen megválasztott egyeduralkodója.
Valóban a népmesék korát éljük.
Nem is szeretnék tippeket adni a statisztikai törvénynek, a 2/3-os többség birtokában könnyűszerrel véghezvihető módosításával kapcsolatban, amely módosítás az anonimizált adatgyűjtések személyes adatként való tárolását is lehetővé tenné, így nyújthatna szilárd alapot egy Kövér által felügyelt Nemzetbiztonsági Hivatal számára a lelkiismereti szabadság biztosítására. Volt már ilyen ebben az országban.
A következő lépés az állami finanszírozású - tehát az ÉN adómból finanszírozott - intézmények kötelező reggeli imaórája lesz? Ilyen is volt már többször ebben az országban. Egyszer reggeli imaóraként, egyszer pedig Szabad Nép félóraként. Tessék mondani: Most melyik liturgia lesz kötelező?

Ez a villamos már elment

"Ez a villamos már elment",
és átmentem két parkoló autó között.
Utánam futott egy drabális ürge,
megállt, és belém kötött:

"Ha a táskádat még egyszer
 az autómhoz vered,"
- szólt - " ' úgy segéljen engem,
Hogy lerúgom a fejed."

Fölnéztem rá -
egy fejjel volt nagyobb -,
És azt gondoltam akkor:
"Ezt most nem hagyod".

"Kérem, ne tegezzen,
mert én sem teszem,
de ha tovább provokálsz,
a pofádat beverem." -

Mondtam, s , hogy önérzetemen az eset
ily módon foltot nem hagyott,
elszaladtam,
hogy elérjem
a következő villamost.

2010. április 13., kedd

Kisfiam

Mikor magához tért sérvműtétje után
Fölállt a kiságyban, én csak néztem bután.
Kitépte karjából az infúziót,
Rohant a fél osztály, volt nagy ribillió.

Hiába próbáltuk lefektetni szépen:
Üvöltött, hogy zengett két emelet mélyen.
Ez itt most nem tréfa, gondoltuk mindketten,
Kivettem az ágyból, a karomba vettem.

Mellemre borulva lassan megnyugodott,
Míg föl, s alá jártam, vállamon szuszogott.
Másfél órát, vagy tán többet is sétáltam
A folyosón, míg már sajgott mindkét lábam.

Hiába próbáltuk betenni az ágyba,
Biz' nem állt kötélnek, az a pici drága.
Az lett a sok séta eredménye végre,
Hogy hazavihettük saját felelősségre.

2010. április 12., hétfő

A száj, a szó, a szív

(Játék az idézetekkel)

"Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz!"
"A szó veszélyes fegyver,
És van, aki fegyvertelen."
"Jól vigyázz, kicsi szív, mit kívánsz!"
A szív veszélyes fegyver,
és van, aki fegyvertelen.

"Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz!"
"A szó veszélyes fegyver,"
És van, aki szívtelen.
"Jól vigyázz, kicsi szív, mit kívánsz!"
A szív veszélyes fegyver,
Te ne legyél szívtelen!

A Pillangó

Elgázoltak, majd belehaltam.
Az Élet átment rajtam,
És cserben hagyott.

Szabályaimat megszegtem:
Boldogságban reménykedtem;
Mi mást várhatok?

Hernyóként fekszem a porban,
Nem vagyok már az, mi voltam,
Hitem elhagyott.

Nincsen jövőm, sem reményem,
Nincsen semmiért sem élnem,
Lelkem megfagyott.

A szárnyaim leszakadtak,
Reményeim mind elhagytak,
De még itt vagyok.

Szárnyat növeszteni kéne,
Elrepülni, messze, délre,
Széllel szállani,

Levertséget messze űzve,
Új reménnyel, régi tűzzel
Talpra állani.

2010. április 8., csütörtök

Gyimes

Sötét az est,
szikár kereszt
magaslik fenn a dombtetőn.
A félhomály
elrejti már
a templomot s a temetőt.

A völgyben lenn
szél sem üzen,
csak éji kuvik hangja száll,
csendes a táj,
alszik már
a kis falu, s a nagyvilág.

A fény kigyúl,
nóta kihull
a kocsma nyitott ablakán,
leány, s legény
már táncra kél,
és nótába kezd mindahány.

A gardonon
a fájdalom,
és az öröm hangja dong,
a láb dobog,
a szív lobog,
a hegedű jajong.

Magyar beszéd
visszhangzik rég
Tatros völgye fenyvesén,
még ezer év
nem lesz elég,
hogy elfeledje énekét.

2010. április 7., szerda

Január

("Az éjjel hazafelé mentem,
  éreztem, bársony nesz inog...")


Kurva hideg van már így este.
A lányok, a fél feneket takaró szoknyákban
Melegebb éghajlatra húztak,
És a stricik is inkább
A lokálokban időznek.

Reccsen a jég a talpam alatt a járdán,
Hogy szaporázom lépteimet mielőbb hazaérni;
S a sarokban fekvő
Rongygomolyag megmoccan.

Hajnalra talán, holnapra, megint megfagynak páran:
Cigányok, zsidók is, meg más magyarok.
Így élünk Budapesten,
Kétezer és tíz januárban.

2010. április 6., kedd

szerelmes vers

Szívem zakatol,
Ha látlak valahol,
Arcomban lüktet a vér.

Fogom a kezedet,
Nézem szemedet,
Mosolyod szívemig ér.

Hangod beragyog
Minden dallamot,
Szemed egy tiszta tó.

Ölelem derekad,
Szagolom hajadat,
Illatod mámorító,

Nézem alakod,
Irigylem a Napot:
Szabadon süt le rád.

Dübörög a fülem,
Zakatol a szívem,
Hogyha csókol a szád.