2016. január 16., szombat

Készül a Terror törvény

Jövő héten szavazza meg "felelős" országgyűlésünk, hogy Ártunk és Orbányunk bármikor statáriumot vezethet be errorhelyzetre való hivatkozással, ezzel felfüggesztve mindenféle olyan szabadságjogot, amelyet bolsevik alaptörvénye még meghagyott.

A törvénytervezet szerint

– kötelezheti az állami médiát hivatalos állásfoglalások kiadására
– megállapíthatja, melyek az ország védelme szempontjából fontos termékek, energiahordozók, fogyasztási cikkek, majd ezek forgalmát szabályozhatja és korlátozhatja
– túlmunkát, túlszolgálatot rendelhet el a közigazgatási és rendvédelmi szerveknél, egyszerűsített eljárásban vehetnek fel ide embereket
módosíthatja a közigazgatási szervek munkarendjét és a hatósági eljárások szabályait
korlátozhatja a rádiók és televíziók működését
– a szükséges mértékben korlátozhatja a légi forgalmat
kirendelheti a honvédséget az ország védelmét és a közszolgáltatásokat szolgáló infrastruktúra védelmére
– korlátozhatja, sőt zárolhatja az ország biztonságát veszélyeztető államok, természetes és jogi személyek, szervezetek érdekeltségeit és vagyonát
elrendelheti speciális tartalékok képzését, exportkorlátozást, kereskedelmi kvóták bevezetését, és a közbeszerzési eljárások felfüggesztését
speciális terrorelhárító intézkedéseket vezethet be
a nemzetközi előírásokat és egyezményeket is figyelmen kívül hagyva szigoríthatja a határforgalmat - Azaz ellentmondhat az ország jogrendjének.
– alkalmazhat az állampolgárokat is érintő riasztási fokozatokat
különleges beléptetési szabályokat, technológiákat írhat elő a közintézményeknél és a közforgalmú helyeknél - elrendelheti a például a testi motozást...
– korlátozhatja vagy megtilthatja a közigazgatás, a honvédség, a rendvédelmi és közreműködő szervek létesítményeibe való belépést, illetve az oda vezető közforgalmat, továbbá elrendelheti az erre közlekedők átkutatását, és az őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű tárgyak megsemmisítését
– átmenetileg átírhatja a honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásosaira vonatkozó szolgálati szabályokat
elrendelheti az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzését
korlátozhatja, illetve engedélyhez kötheti az ország meghatározott területén való tartózkodást - amelyet saját alaptörvénye biztosít, és amelyre saját alaptörvénye nem ad felhatalmazást, azaz megsértheti saját jogrendjét.
kijárási tilalmat rendelhet el az érintett település és pontos időtartam meghatározásával
betilthatja a közterületen tartandó tömegrendezvényeket, nyilvános gyűléseket - azaz megsértheti saját alaptörvényét
– igénybe veheti a rádiók, televíziók és más tömegkommunikációs intézmények létesítményeit és berendezéseit, de ezek használatát be is tilthatja
korlátozhatja, ellenőrizheti és szüneteltetheti a postai és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, továbbá igénybe veheti a távközlési és informatikai hálózatokat, de meg is tilthatja azok használatát - azaz bevezetheti a teljes körű cenzúrát.
– időben és térben korlátozhatja vagy meg is tilthatja a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalmát
szolgáltatások teljesítésére kötelezheti a vasúti, közúti, vízi és légi járművek tulajdonosait - bevezetheti a rekvirálást
– korlátozhatja vagy megtilthatja a külföldiek beutazását Magyarországra
– korlátozhatja és megtilthatja a külföldi személyekkel, szervezetekkel és intézményekkel való érintkezést és kapcsolattartást
– korlátozhatja a nem magyar állampolgárok itt-tartózkodását, számukra jelentkezési kötelezettséget írhat elő
– engedélyhez kötheti az ország egy meghatározott területére való beutazást, az ott történő átutazást vagy az onnan való kiutazást - azaz az egykori Szovjetúnióhoz hasonló módon felügyelheti az állampolgárok mozgását ellent mondva ezzel saját alaptörvényének.
– a szükséges időre elrendelheti az ország meghatározott területén a lakosság kitelepítését meghatározott új helyre
– eltérhet az államháztartásra vonatkozó szabályoktól, átcsoportosíthat összegeket a költségvetésben, kiadásokat függeszthet fel, viszont a büdzsében nem szereplő más kiadásokat teljesíthet, továbbá új bírságokat állapíthat meg, a bírságok mértékét pedig módosíthatja, a kedvezményeket eltörölheti azaz tetszőleges módon átírhatja a költségvetési törvényt”

A statárium bevezetésének nincsen egyéb feltétele, mint hogy Ártunk és  Ormányunk elrendelje.

1 megjegyzés:

  1. Az MNO "Törvény a terror ellen" címmel írt arról a törvényről, amely semmihez nem köti a statárium bevezetését, mint ahhoz, hogy a miniszterelnök "terrorhelyzetet" jelentsen ki. Ehhez pedig semmi másra nincsen szükség, csak egy provokációra.

    VálaszTörlés

A megjegyzés jóváhagyás után kerül megjelenítésre.